เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายดำรงค์ มากระจัน

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์