เปิดงาน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion) บ้านทางสาย

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 24 พ.ค. 2560 เวลา 16.00 น.
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีเปิดงาน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion) บ้านทางสาย โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานฯ ณ บ้านทางสาย หมู่ 9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)