หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ณ บ้านหินเทิน หมู่ที่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ดำเนินการประเมินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายการพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอทับสะแก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บัาน และพี่น้องประชาชนบ้านหินเทินร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจจำนวนมาก ณ บ้านหินเทิน หมู่ที่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก วันที่ 16 มิ.ย. พ.ศ.2559

(Visited 1 times, 1 visits today)