หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ณ บ้านหนองตาแต้ม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ดำเนินการประเมินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายการพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอปราณบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บัาน และพี่น้องประชาชนบ้านหนองตาแต้มร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจจำนวนมาก ณ บ้านหนองตาแต้ม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี วันที่ 15 มิ.ย. พ.ศ.2559

(Visited 1 times, 1 visits today)