หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ณ บ้านทับใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ดำเนินการประเมินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายการพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอำเภอหัวหิน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลทับใต้ และพี่น้องประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ ณ บ้านทับใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559

(Visited 1 times, 1 visits today)