หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านทุ่งกะโตน หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ดำเนินการประเมินโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายการพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก นายชนการ ทิพย์ประเสริฐสุข นายอำเภอบางสะพานน้อย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลปากแพรก และพี่น้องประชาชนบ้านทุ่งกะโตน ร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจจำนวนมาก ณ บ้านทุ่งกะโตน หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2559

(Visited 1 times, 1 visits today)