ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพ อ.สามร้อยยอด

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 7 มิ.ย. 2560 ทีมจากสพจ.ประจวบฯ ร่วมกับสพอ.สามร้อยยอด ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการเคาะประตู ดูแลคุณภาพชีวิต ปี 2560 แล้วประสบผลสำเร็จ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ณ บ้าน นายสมชาย จ้อยร่อย ม.2 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด โดยเป็นอาชีพขายน้ำเต้าหู้และปลาท่องโก๋

(Visited 1 times, 1 visits today)