ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจาก พช. อ.ปราณบุรี

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 6 มิ.ย. 2560 สพจ.ประจวบฯ ถ่ายทำวิดีทัศน์ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพตามโครงการเคาะประตู ดูแลคุณภาพชีวิต ปี 2560 ที่ประสบความสำเร็จและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนนายวินัย เพ็ชรพลอย บ้านเกาะคู่ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)