ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจาก พช. อ.บางสะพานน้อย

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 5 มิ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. ทีมงาน สพอ.บางสะพานน้อย สนับสนุนทีม สพจ.ประจวบฯ ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจาก พช. ตามโครงการเคาะประตูดูแลคุณภาพชีวิต ปี 2560 แล้วประสบผลสำเร็จ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ณ บ้าน นางปราณี พานิช ม.5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย

(Visited 1 times, 1 visits today)