ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจาก พช. อ.บางสะพาน

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 5 มิ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. น.ส.อทิตยา มณีดุลย์ พัฒนากรประจำตำบลสนับสนุนทีม สพจ.ประจวบฯ ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจาก พช. แล้วประสบผลสำเร็จ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนได้ ณ ม.5 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน

(Visited 1 times, 1 visits today)