ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจาก พช. อ.ทับสะแก

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 2 มิ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. ณ บ้านสวนส้ม ม.9 ต.เข้าล้าน อ.ทับสะแก นางสาลี่ เคลือบสุวรรณ พอ.ทับสะแกและคณะ สนับสนุนทีม สพจ.ประจวบฯ ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจาก พช. แล้วประสบผลสำเร็จ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนได้

(Visited 1 times, 1 visits today)