ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจาก พช. อ.กุยบุรี

สนับสนุนทีม สพจ.ประจวบฯ ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจาก พช.แล้วประสบผลสำเร็จ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนได้ บ้านหนองกระทิง อ.กุยบุรี

      

(Visited 1 times, 1 visits today)