ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจาก พช. อ.เมืองฯ

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 2 มิ.ย. 2560

สพจ.ประจวบฯ ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนยากจนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจาก พช.แล้วประสบผลสำเร็จ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนได้ และเป็นครัวเรือนบ้านพระเราชทานสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ของ น.ส.ประภาพร แซ่ลิ้ม บ้านเลขที่ 1009  ม.7 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)