จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ประสบความสำเร็จ ของผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ประสบความสำเร็จ ของผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายวิรัตน์ ทำนุราศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 5 วันที่ 24 ก.พ.2559

(Visited 1 times, 1 visits today)