จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างออกแบบตราสินค้า/ออกแบบและผลิตขวดบรรจุภัณฑ์/ออกแบบและผลิตฉลากสินค้า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

(17/05/2560)