ข่าวประชาสัมพันธ์

บูรณะ ทาสีทอง พระมหาธาตุเจดีย์ มหาจักรียิ่งมงคล เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เถลิงถวัลย์สิริราชย์สมบัติครบ 70 ปี