ข่าวประชาสัมพันธ์

<>23 พ.ค. 2560 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งประเมินผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นฯ และนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น