ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม การทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การนำผลิตภัณฑ์โอทอปประจวบคีรีขันธ์สู่ประเทศเคนย่า