ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาว จ.ประจวบฯ พร้อมใจประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่นนำไปร่วมประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565