ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ประจวบฯ พร้อมใจสวมใส่ผ้าไทยสีเหลือง เพื่อรณรงค์สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ตามนโยบายกรมกาพัฒนาชุมชน และ ตามมติ ค.ร.ม.พร้อมรวมใจเทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ