ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2566 จากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

พช.ประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2566 จากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน