พช.ประจวบฯ ร่วมกิจกรรมการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว ตามโครงการ D-HOPE บ้านหินเทิน

🏝️ พช.ประจวบฯ ร่วมกิจกรรมการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว ตามโครงการ D-HOPE บ้านหินเทิน 🥥🚲⛰️

⭐️ “พ่อปู่ทองมนต์ขลัง น้ำตกดัง ทะเลใส มะพร้าวใหญ่ น้ำปลาดี” ⭐️

วันที่ 19 มกราคม 2566
📌 นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางรัตนากร ศรวัฒนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทับสะแก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE : Decentralized Hand-on Program Exhibition) บ้านหินเทิน หมู่ที่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์ืกร ในตำบลแสงอรุณ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวตามแนวทางของโครงการ D–HOPE ซึ่งได้ฝึกปฏิบัติทดสอบโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) จำนวน 10 โปรแกรม ดังต่อไปนี้
🐝ฐานที่ 1 มหัศจรรย์หมู่ชนคนเลี้ยงผึ้ง (ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง)
🥥ฐานที่ 2 ร้อยกะลาพาเพลิน(ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว)
🧹ฐานที่ 3 ไม้กวาดสามใบเถา (ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดก้านมะพร้าว)
🌴ฐานที่ 4 เฒ่าทรนงคนทำตาล(ผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าว)
🥥ฐานที่ 5 คนชั่งคิดผลิตสินค้า
(ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่อยอดจากมะพร้าว)
🍍ฐานที่ 6 สับปะรดหวานซ่อนเปรี้ยว(ผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนและน้ำสับปะรดพร้อมดื่ม)
🥥ฐานที่ 7 มะพร้าวกะทิคาราเมล
(ผลิตภัณฑ์มะพร้าวกะทิ)
🍦ฐานที่ 8 ปั่นชิลๆ(ผลิตภัณฑ์ไอศรีมกะทิสด)
🍴ฐานที่ 9 สาวน้อยก้นครัว(สาธิตทำอาหารพื้นบ้าน)
🐷ฐานที่ 10 เรื่องหมูๆ(ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักหมูหลุม)
☀️หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันประชาคมเสนอความคิดเห็นจากการได้ทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ได้นำไปปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป

📸 📄 ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก
#อำเภอทับสะแก
#จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

(Visited 1 times, 1 visits today)