พช.ประจวบคีรีขันธ์ ถอดบทเรียนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า เตรียมพร้อมประกวดรางวัลเลิศรัฐ กรมการพัฒนาชุมชน

🥇พช.ประจวบคีรีขันธ์ ถอดบทเรียนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า เตรียมพร้อมประกวดรางวัลเลิศรัฐ กรมการพัฒนาชุมชน✏️

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
📢 นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินงานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมพร้อมข้อมูลในการจัดทำผลงานประกวดรางวัลเลิศรัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม โครงการ “พ่อให้ แม่ก่อ สานต่อชุมชน” โดยมีคณะกรรมการกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า ให้ข้อมูลในการดำเนินงาน

#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#ChangeForGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAllKmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDInfluencer
#CDDIN
#influencer

(Visited 1 times, 1 visits today)