พช.ประจวบฯ ประชุมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

✨🙏🏼พช.ประจวบฯ ประชุมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์🙏🏼✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 19 ก.ย. 2565 เวลา 13.00 น.
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวเกวลิน โมรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 22 ก.ย. 2565 จะมีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุง พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบามราชชนนีพันปีหลวง และเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. การเตรียมความพร้อมในการจัดงานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 25 พ.ย. 2565 ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
3. การจัดกิจกรรมเปตองกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติวิ่งสะสมบุญสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

# 130 ปี กระทรวงมหาดไทย
# 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)