พช.ประจวบฯเร่งขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

🌾พช.ประจวบฯเร่งขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

✨ที่ห้องประชุมเขาช่องกระจกชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (SCE-PGS) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565 สืบเนื่องจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพอาหารปลอดภัย และได้มีการสนับสนุนโรงเรือนอาหารปลอดภัยแก่ผู้ร่วมโครงการ จำนวน 50 โรงเรือน พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และระบบน้ำ

✨✨สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแบบฟอร์มการออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (SCE-PGS) เพื่อขยายตลาดสู่กลุ่มตลาดเกษตรอินทรีย์ และเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อรองเรื่องราคาสินค้าของผลผลิตในโรงเรือนและคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(SCE-PGS)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเป้าหมายที่จะรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แปลงแรกของจังหวัด ภายในเดือนตุลาคมนี้ 🌾

# 130 ปี กระทรวงมหาดไทย
# 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)