พช. ประจวบฯ สุดยอด องค์กรแห่งการเรียนรู้ (lo) จังหวัด สู่แชมเปี้ยนส์ ระดับเขตตรวจราชการ

🎉🎉พช. ประจวบฯ สุดยอด องค์กรแห่งการเรียนรู้ (lo) จังหวัด สู่แชมเปี้ยนส์ ระดับเขตตรวจราชการ 🎊🎊🎉
<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.
นายดำรงค์ มากระจันพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนักวิชาการจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลการจัดการความรู้ดีเด่น ประเภทหน่วยงาน องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ระดับเขตตรวจราชการ พร้อมด้วยผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เพื่อคัดเลือกผลงานจัดการความรู้ ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก ณ ห้องประชุมอำเภอสาธารณสุขอำเภอทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ผลงานจัดการความรู้เรื่องดรีมทีม ที่ใช้แก้ไขปัญหาวิกฤตการดำเนินงานที่ไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้มีผลการดำเนินงานรั้งท้ายสุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปสู่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีผลงานการขับเคลื่อนได้สำเร็จเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านกระบวนการทำงาน และด้านการขาดภาคีเครือข่าย..โดยใช้คัมภีร์ การดำเนินงาน 2 8 4 3

(Visited 1 times, 1 visits today)