พช. ประจวบคีรีขันธ์ เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

🎉🎉พช. ประจวบคีรีขันธ์ เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ 🎊🎊🎉
<<จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 2 สิงหาคม 2565
นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ กาญจนวณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และ จ.ต.ราชันย์ บุญนิติรัตนพงษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 3 ประเภท โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางพิสมัย ศักดิ์เกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทีมงานจังหวัดให้การตอนรับ
ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น “ กลุ่มต่อยอดการผลิตวุ้นมะพร้าว” ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพานเข้ารับการคัดเลือก ณ ทำการกลุ่มต่อยอดการผลิตวุ้นมะพร้าว หมู่ที่ 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง โดยการนี้นางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน นางสาวเสาวนีย์ กุลจรัสปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม นางม่วย ช้างทอง ประธานกพสอ. และผู้นำท้องถิ่น รวมถึงคณะทำงานและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม
ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ได้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลอ่าวน้อย และประเภทสำนักงานเลขานุการฯ ได้แก่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยการนี้ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายนายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอาวุโส กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอบต.อ่าวน้อย ปลัดอบต.เกาะหลัก ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ณ โรงสีข้าวพระราชทานตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ก่อนเดินทางกลับ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะ ได้ร่วมกับผู้นำในท้องที่ รดน้ำต้นมะม่วงพันธ์น้ำดอกไม้ ณ โรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้ เมื่อปี 2520 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ มาเยี่ยมพสกนิกรในเขตนิคมสร้างตนเอง ต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทอดพระเนตรเห็นความลำบากของชาวนา จึงพระราชทานเครื่องสีข้าวกำลังผลิตขนาด 16 เกวียน ให้กลุ่มเกษตรกรทำไร่อ่าวน้อย จากนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างอาคารโรงสี 27 พฤษภาคม 2524 ทรงเสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาทรงเปิดโรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้ทั้งสองพระองค์ยังทรงปลูกต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ ด้านหน้าโรงสีด้วย ยิ่งนานวันต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ทรงปลูกยิ่งงอกงามเติบใหญ่ ผลิดอกออกผลทุกปี นอกจากนี้ ทางอำเภอยังได้ขยายพันธุ์มะม่วงทรงปลูกมอบให้หน่วยงานราชการและประชาชนปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล ปัจจุบันสภาพของต้นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ยังมีความสมบูรณ์เนื่อง ชาวบ้านที่มีอาชีพทำสวนมะม่วงได้ร่วมกันบำรุงรักษาด้วยการตัดแต่งกิ่ง และทายากันเชื้อราเพื่อรักษาสภาพให้สมบูรณ์ตลอดไป
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)