พช.ประจวบฯ คัดเลือกตัวแทน OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดระดับประเทศ

🌾พช.ประจวบฯ คัดเลือกตัวแทน OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดระดับประเทศ

✨ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประกวดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดผลงานในส่วนกลาง โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ณ ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการการประกวดจากหลายหน่วยงานร่วมพิจารณาผลิต OTOP ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์
✨✨สำหรับการประกวดในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สร้างนวัตกรรม และเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด พิจารณาคัดเลือก จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จาก 20 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)