พจ.ประจวบฯ ส่งมอบ “ผีเสื้อประดิษฐ์” จำนวน 999 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

✨🦋 พจ.ประจวบฯ ส่งมอบ “ผีเสื้อประดิษฐ์” จำนวน 999 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 🦋✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 19 พ.ค 65
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบ “ผีเสื้อประดิษฐ์แห่งความจงรักภักดี” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับ นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ห้องสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด จำนวน 90 ตัว ให้มีขนาดและสีให้แตกต่างกันตามความเหมาะสม โดยจะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีส่วนราชการราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีรวมทั้งสิ้น 999 ตัว ในการร่วมแสดงความจงรักภักดีในครั้งนี้

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผีเสื้อประดิษฐ์
#ประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)