รอง อพช. เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “หนูจวบ เดลิเวอรี่” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

✨🎉 รอง อพช. เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “หนูจวบ เดลิเวอรี่” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 🎉✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “หนูจวบ เดลิเวอรี่” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายตติย อัครวานิชตระกูล CEO ศูนย์ OTOP หัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการOTOP ร่วมให้การต้อนรับ ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP อำเภอหัวหิน

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ด้วยภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ภายใต้ชื่อแอพพลิเคชั่นหนูจวบ เดลิเวอรี่ เพื่อเป็นอีกช่องทางเลือกของลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งที่ตอบสนอง ความสะดวกสบาย ทันสมัย รวดเร็ว ทันใจ ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และของดีของอร่อยทั่วไทย ด้วยการส่งสินค้าถึงบ้านและการบริการจัดส่งสินค้าให้ทางขนส่ง ไปรษณีย์ไทย ขนส่งเอกชน เพื่อบริการลูกค้าที่ใช้แอพพลิเคชั่นทั้งในและนอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และชุมชนอย่างยั่งยืน

โดย นายตติย อัครวานิชตระกูล CEO ศูนย์ OTOP หัวหิน กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP อำเภอหัวหิน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตรต่างๆ ของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยังเป็นศูนย์ประสานงานกับเครือข่ายทั่วประเทศ มีสินค้าจำหน่ายไว้ในที่นี้ที่เดียว ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเลือกซื้อสินค้าที่เป็นของฝากได้จากแอพพลิเคชั่น “หนูจวบ เดลิเวอรี่” ที่ทางผู้ประกอบการได้จัดทำขึ้น จะเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคให้สามารถสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ได้ เช่น ถ้าลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลหัวหิน จะมีพนักงานวิ่งส่งสินค้าให้แบบเดลิเวอรี่ แต่ถ้าหากลูกค้าอยู่นอกเขตพื้นที่เทศบาลหัวหิน หรืออยู่ต่างจังหวัด แอพพลิเคชั่น จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทางขนส่ง ไปรษณีย์ไทย ขนส่งเอกชน โดยศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP อำเภอหัวหิน มีจุด logistics ที่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทั้งนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นหนูจวบ เดลิเวอรี่ (Noochuap) ได้ทาง app store และ play store

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#หนูจวบ
#เดลิเวอรี่

(Visited 1 times, 1 visits today)