ประจวบคีรีขันธ์ จัดทำ MOU “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน

✨ ประจวบคีรีขันธ์ จัดทำ MOU “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 18 พ.ค. 2565
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เทคนิคและวิธีการตามโครงการ “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์” ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พัฒนากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการอบรมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยเชิญวิทยากรจาก ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โครงการ “ตังค์โต KNOW – HOW” ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะทางการเงิน หัวข้อการเรียนรู้ ดังนี้
1. การสำรวจเป้าหมายทางการเงิน
2. บริหารค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
3. การบันทึกรายรับ – รายจ่าย
4. การออมเงินให้งอกเงย
5. เทคนิคบริหารจัดการหนี้
6. การสร้างอาชีพ หารายได้เสริม

ในการนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามคำรับรองการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ระหว่าง นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับพัฒนากรทุกอำเภอ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เกิดประโยน์ต่อประชาชนและชุมชน โดยมีพัฒนากรทุกอำเภอเข้าร่วมลงนาม

✨กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี โดยขอให้จังหวัดฯ ประกาศวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” ในกิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน เป็นการสร้างหลักประกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือน โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนวาระชุมชนฯ โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพัฒนากร จำนวน 28 คน และมีแผนจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อย่างน้อยคนละ 1 กลุ่ม รวม 28 กลุ่ม ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

(Visited 1 times, 1 visits today)