พจ.ประจวบฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน อ.สามร้อยยอด

✨👍พจ.ประจวบฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน อ.สามร้อยยอด👍✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น.
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวเกวลิน โมรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ลงพื้นที่ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด โดยมี นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยพัฒนากรประจำตำบล ผู้นำชุมชน นำคณะติดตามฯ พบปะอาสาสมัครผู้จัดเก็บ และครัวเรือนผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจ เพื่อให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากที่สุด

#กรมการพัฒนาชุมชน
#Clickชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)