ชาว จ.ประจวบฯ พร้อมใจประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่นนำไปร่วมประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

✨🙏🏼ชาว จ.ประจวบฯ พร้อมใจประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่นนำไปร่วมประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 🙏🏼✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 27 เม.ย.65 เวลา 09.30 น.
นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางเสาวลักษณ์ กิจนุสนธิ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากทุกอำเภอ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากร คือ นางสุภาพร เกิดพุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา นางบุปผา สิริวัฒสุนทร ข้าราชการบำนาญ และวิทยากรจากศูนย์ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มาฝึกสอนการนำผ้าพื้นถิ่นของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ผ้าฝ้ายทอมือเขาเต่า ผ้าทอกลุ่มปกาเกอญอ ผ้าขาวม้า ผ้าบาติก มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อเพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกันกับทุกจังหวัดในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กทม. ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรไทยทั่วประเทศที่มีต่อพระองค์ นอกจากนี้ ผู้รับการฝึกอบรมยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลส่งเสริมอาชีพด้วยการนำผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดมาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อ ประยุกต์ต่อยอดการประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เข็มกลัด กิ๊บติดผม จำหน่ายสร้างรายได้ และพัฒนาเป็นสินค้าโอทอปได้ในอนาคต

#กรมการพัฒนาชุมชน
#Clickชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#ประดิษฐ์ผีเสื้อ
#ประจวบคีรีขันธ์
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)