ประจวบคีรีขันธ์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 บูรณาการทุกภาคส่วนดูแลประชาชนในการเดินทางขึ้นล่อง 14 จังหวัดภาคใต้

✨ประจวบคีรีขันธ์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 บูรณาการทุกภาคส่วนดูแลประชาชนในการเดินทางขึ้นล่อง 14 จังหวัดภาคใต้ ✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 29 ธ.ค. 2564
นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิอาสากู้ภัย ร่วมพิธี เพื่อบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชน รองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.64 – 4 ม.ค.65 ภายใต้คำขวัญ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เน้นการขับเคลื่อน 5 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มีเป้าหมายลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 54 ครั้ง ผู้บาดเจ็บไม่เกิน 54 คน และผู้เสียชีวิตไม่เกิน 5 คน

โดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)