พช.ประจวบฯ เตรียมพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปิดรับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน

🔊🔊 พช.ประจวบฯ เตรียมพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปิดรับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน🔊🔊

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 17 พ.ย. 2564
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายมโณ บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอทับสะแก และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอทับสะแก ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านหินเทิน หมู่ 5 โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแสงอรุณ บ้านหินเทิน และบ้านชายทะเล เข้าร่วมประชุม

📣 โดยในที่ประชุมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานที่ผ่านมารวมไปถึงแนวทาง/หลักการในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนความต้องการ/แผนการดำเนินงานในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีให้ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สอบถามกิจกรรมจุดเด่น จุดขายของแต่ละหมู่บ้านและได้แนะนำการเพิ่มกิจกรรม สร้างฐานเรียนรู้ และการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายและทั่วถึงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมประชุมให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต่อเนื่องต่อไป

⚡️ในการนี้นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้แนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ชายหาดในพื้นที่ของบ้านแสงอรุณ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามและเป็นที่รู้จักมากขึ้น

#ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)