พช.ประจวบฯ ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565

✨พช.ประจวบฯ ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 09.00 น.
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดทุกคน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ได้มีการติดตามผลการดำเนินพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)