พช.ประจวบฯ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ มอบนโยบาย ชี้แจงสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ

✨👍พช.ประจวบฯ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ มอบนโยบาย ชี้แจงสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ พร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานตามภารกิจให้มุ่งบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนวางเป้าหมายไว้ 👍✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 1 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ณ
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฐมนิเทศ ข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรใหม่ รวมจำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งใหม่ข้าราชการใหม่ บัดนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้มีข้าราชการมารายงานตัว รวมจำนวน 5 ราย นั้น จังหวัดได้ดำเนินการปฐมนิเทศเพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงแนวทาง สร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการ พร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานตามภารกิจให้มุ่งบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนวางเป้าหมายไว้

ทั้งนี้ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 ราย โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน พร้อมทั้งให้รักษาเกียรติและวินัย กำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ตนเอง โดยมีทัศนคติที่ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรใหม่จะร่วมกันเป็นฟันเฟืองสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)