ประจวบคีรีขันธ์ ชูถ่านกะลาอัดแท่ง เข้าประกวดผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ดีเด่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

✨ประจวบคีรีขันธ์ ชูถ่านกะลาอัดแท่ง เข้าประกวดผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ดีเด่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 25 ส.ค. 2564
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประกวดและเปยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวตาลแถว ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด

โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ส่งผลิตภัณฑ์ถ่านกะลาอัดแท่ง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปบ้านหัวตาลแถว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน KBO ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ที่ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ที่มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด
3. การประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)