คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ สร้างขวัญและกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

✨“คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ สร้างขวัญและกำลังใจสู้ภัยโควิด-19“✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 20 กรกฎาคม2564 เวลา 09:00 น.

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 กับกลุ่มสตรีที่ได้รับเงินสนับหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และรับฟังปัญหาของกลุ่ม พร้อมหาแนวทางให้กับกลุ่ม ได้แก่
1.โครงการผลิตขนมปังชีสเชคใส้สับปะรดและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อำเภอปราณบุรี
2.โครงการกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหนองตาแววพัฒนา ม.16 อำเภอหัวหิน
3.โครงการกลุ่มอาชีพเลี้ยงแพะบ้านหนองตาแววพัฒนา อำเภอหัวหิน
4.โครงการปลาทูนึ่ง-ปลาเค็มตากแห้ง อำเภอหัวหิน

😷พร้อมทั้งเน้นย้ำให้มีการคัดกรองประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)😷

(Visited 1 times, 1 visits today)