พ ช.ประจวบฯ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี และสร้างความมั่นคงด้านสมุนไพร สู้ภัยโควิด 19

✨🌾พ ช.ประจวบฯ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี และสร้างความมั่นคงด้านสมุนไพร สู้ภัยโควิด 19🌾✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 17 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น.
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานจัดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แปลง นายยงยุทธ คงสมัคร ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ รูปแบบ 1 ต่อ 3 ประเภท ดินร่วนปนทราย ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 2 บ้านกำมะเสน ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.การแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตนฯ
2.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีฯ
ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้ – ปลูกป่า 5 ระดับ
– ปล่อยพันธ์ุปลา
– ห่มดิน
– ดำนา
– จัดทำแปลงปลูกสมุนไพร สร้างความมั่นคงด้านสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขมิ้นขาว ไพล ขิง เพื่อสู้ภัยโควิด 19
การกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมฯ จาก นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอบางสะพานร้อย นางวาสนา บุญจันทรานุรักษ์ พัฒนาการอำเภอบางสะพานน้อย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอบางสะพานน้อย

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งในเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และในกิจกรรมในวันนี้มีการจัดทำแปลงสมุนไพร ในการต้านภัย โควิด 19

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.ประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 33 แปลง พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 41 แปลง รวม 74 แปลง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 148 แปลง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 25 แปลง รวม 173 แปลง

ด้านเจ้าของแปลง ที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ เผยว่า “ตนมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ และจะมุ่งมั่นสร้างพื้นที่ให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป” และมีความภาคภูมิใจที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่แปลงของตนเอง และขอขอบคุณรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และการเอามื้อสามัคคี เจ้าของแปลง กล่าวปิดท้ายด้วยความปลื้มใจ
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)