ประจวบคีรีขันธ์ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 ในกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหาร

🥬✨ประจวบคีรีขันธ์ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 ในกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหาร🥬✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 15.00 น.
นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 จัดกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหาร

โดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นพต. และ นพร. เข้าร่วมกิจกรรมฯ เตรียมพื้นที่สำหรับทำแปลงผัก ได้ดำเนินการร่วมกันปลูกผักสวนครัว ได้แก่ ผักชีลาว มะตูมแขก มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะนาว มะกรูด ผักไชยา ต้นหอม พริก ต้นแค ชะอม ผักบุ้ง ตะไคร้ กะเพรา โหระพา มะละกอ เป็นต้น เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน/ชุมชน ในการสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการบริโภคพืชผักสวนครัวที่สด สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะสร้างรากฐานความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวอย่างยั่งยืน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” จะเป็นรากฐานความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกท่านมาร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการบริโภคพืชผักสวนครัวที่สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)