แก่แล้ว..กินได้!!!  ทุเรียนคลองลอย บางสะพานประจวบคีรีขันธ์

🍀แก่แล้ว..กินได้!!!  ทุเรียนคลองลอย บางสะพานประจวบคีรีขันธ์🍃

<<ประจวบคีรีขันธ์>>

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.  นายดำรง มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสาวเกวลิน โมรา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ ม.8 บ้านคลองลอย ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนติดตามกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการในชุมชน ชมสวนทุเรียนของนายไพโรจน์ ทิพย์เนตร ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนปราชญ์สัมมาชีพผู้ปลูกทุเรียนกว่า 300 ต้น ซึ่งปลูกมาแล้วกว่า 30 ปี โดยนายไพโรจน์ กล่าวว่า ทุเรียนคลองลอย (พันธุ์หมอนทอง) ถือเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง มีตลาดรองรับอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันผลผลิตในสวนกำลังแก่ได้ที่ มีพ่อค้ามารับซื้อถึงในสวน ในราคาที่สมเหตุสมผล เพียงแต่ทุเรียนบางลูกอาจไม่ได้มาตรฐาน หรือมีปัญหา หรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาด หากต้องทิ้งไปก็เป็นมูลค่าไม่น้อย จึงอาจต้องนำมาแปลรูป เช่น ทุเรียนทอด หรือข้าวเหนียวทุเรียน เป็นต้น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะได้ส่งผู้มีความรู้มาสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์และด้านการตลาดในการจัดจำหน่ายช่องทางต่างๆต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)