ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่นรเดับพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 3 พ.ค. 2564  เวลา 13.30 น.

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่นรเดับพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2564 โดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนผ่านการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและสินค้าจากอัตลักษณ์ชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม 1.เพิ่มมูลค่าและบริการชุมชน 2.ยกระดับชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 3.การตลาดและการประชาสัมพันธ์ งบประมาณรวม 3,313,200 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)