พช.ประจวบฯ ส่งเสริมการทำผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

🌴พช.ประจวบฯ ส่งเสริมการทำผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 🧣

🔹️ วันที่ 28 เมษายน 2564
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการทำผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ณ กลุ่มเพียงพอดี ผ้ามัดย้อม หมู่ที่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยให้คำปรึกษาและแนะนำการออกแบบลายผ้าพระราชทาน ให้กลุ่มสามารถมัดย้อมผ้าตามเทคนิค และอัตลักษณ์ของกลุ่ม พร้อมทั้งเชิญชวนให้กลุ่มส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน ในการนี้ นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้าร่วมสนับสนุนกลุ่มในครั้งนี้ด้วย

#ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

(Visited 1 times, 1 visits today)