พจ.ประจวบฯ ลงพื้นที่หารือโคก หนอง นา หาแนวทางกระชับ ฉับไว และปลอดภัยตามระเบียบของรัฐ ณ สพอ.สามร้อยยอด

🌿พจ.ประจวบฯ ลงพื้นที่หารือโคก หนอง นา หาแนวทางกระชับ ฉับไว และปลอดภัยตามระเบียบของรัฐ ณ สพอ.สามร้อยยอด
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 28 เมษายน 2564 นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย น.ส.เกวลิน โมรา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด โดยมีนายอรรถพงษ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการดังกล่าว โดยแนะให้เข้าใจถึงหลักการของโครงการและหลักของกสิกรรมธรรมชาติ เสนอให้ทางเลือกใช้แบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชนให้มากที่สุด เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับภูมิประเทศและความต้องการของครัวเรือนด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)