พจ.ประจวบฯ ติดตามการทอ“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายทอมือป่าละอู อ.หัวหิน

พจ.ประจวบฯ ติดตามการทอ“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าฝ้ายทอมือป่าละอู อ.หัวหิน
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
🎗วันที่ 26 เมษายน 2564 นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางวรรณา หินศรี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวเกวลิน โมรา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่สนับสนุนติดตามการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผ้าทอใยธรรมชาติจากท้องถิ่น สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
🎗ในครั้งนี้ได้ติดตามการทอ“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนมอบตัวอย่างลายให้กลุ่มมาก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้ยังแนะนำกลุ่มให้ปรับตัวช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถมาเที่ยวในหมู่บ้านได้ จึงควรปรับเปลี่ยนวิธีการจำหน่าย จากเดิมผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผ้าทอผืน หรือผ้าขาวม้า ให้จำหน่ายเป็นชุดตัดสำเร็จ แล้วเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น โดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้แก่กลุ่มในเวลาต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)