โคก หนอง นา สพอ.บางสะพาน เริ่มต้นอย่างราบรื่น เริ่มขุดสระ แปลงแรกของอำเภอ

🌱🌱โคก หนอง นา สพอ.บางสะพาน เริ่มต้นอย่างราบรื่น เริ่มขุดสระ แปลงแรกของอำเภอ🌱🌱
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 23 เมษายน 2564 นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย น.ส.เกวลิน โมรา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนติดตามงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ พื้นที่ครัวเรือน นางภิรมย์ อินทรสมมุติ บ้านคลองเพลิน หมู่ที่ 9 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทีมผู้รับจ้าง และเจ้าของแปลง เข้าร่วมหารือ ขณะกำลังดำเนินงานปรับพื้นที่ตามแบบที่กำหนดไว้
🌱 แปลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ขนาด 1ไร่ ซึ่งผู้รับเหมาคาดว่าจะใช้เวลาในการปรับพื้นที่ประมาณ 3 วัน จึงแล้วเสร็จ และจะช่วยปรับเกลี่ยดินให้เรียบร้อยด้วย โดยนางภิรมย์ อินทรสมมุติ เจ้าของแปลง ตั้งใจจะทำแปลงเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นี้ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)