พช.ประจวบฯ รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านทาง รับบ Video Conference

พช.ประจวบฯ รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านทาง รับบ Video Conference
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
🎗วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางวรรณา หินศรี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางรัตนากร ศรวัฒนา ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ และนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2564 (ประจำเดือนเมษายน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) สดจากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
🎗การประชุมฯในวันนี้ได้มอบแนวทางปฏิบัติงานของกรมฯ ดังนี้ การสรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 , การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”, โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน , โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564,การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี , การดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการนำเสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(Visited 1 times, 1 visits today)