ประชุมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 10.00 น.
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดกรอบแนวทาง และห้วงระยะเวลาการจัดการประกวด “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ภายใต้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา และพัฒนาศักยภาพไทย กำหนดไว้ 3 กิจกรรมหลัก
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผ้าไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และช่างทอผ้า
2. ประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาค และระดับประเทศ
3. การบันทึกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานผ้าที่ได้รับรางวัลการประกวด

(Visited 1 times, 1 visits today)