🎉🎁จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิญชวนส่งกระเช้า OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 กระจายรายได้สู่ชุมชน🎁🎉

🎉🎁จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิญชวนส่งกระเช้า OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 กระจายรายได้สู่ชุมชน🎁🎉

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 30 พ.ย. 2563
นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้สินค้า OTOP เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 โดย นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประสานผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 8 อำเภอ นำผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาจัดทำกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2564 ภายใต้คำขวัญ “ร่วมส่งความรัก ส่งความสุข” ด้วยกระเช้าของขวัญ ของฝาก ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าจากชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อรณรงค์ประชาชนใช้สินค้า OTOP เป็นของขวัญของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางระบบออนไลน์ และสร้างคิวอาร์โค้ด สามารถให้ประชาชนนำโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสแกน จะปรากฏรูปภาพของกระเช้าแต่ละแบบ รายละเอียดสินค้าที่บรรจุในกระเช้า และราคากระเช้ามีตั้งแต่ 160 – 1,620 บาท พร้อมหมายเลขติดต่อสั่งซื้อจากผู้ประกอบการโดยตรง หรือสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นการสนับสนุนสินค้าไทย สร้างช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)