🙏🏼✨พช.ประจวบคีรีขันธ์ ทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 58 ปี ก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน✨

🙏🏼✨พช.ประจวบคีรีขันธ์ ทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 58 ปี ก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน✨

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 1 ต.ค.2563 เวลา 09.30 น.
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทำบุญถวายสังฆทาน อาหารคาวหวาน จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม เนื่องในวันครบรอบ 58 ปี ก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ณ วัดเกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 จนถึงปีปัจจุบัน 58 ปี ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 59 และการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และน้อมรำลึกถึงคุณูปการของอดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงความรักในสถาบัน องค์กร และงานของกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)