“โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ” เนื่องในวันสตรีสากลอำเภอสามร้อยยอด ประจำปี 2563

<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 19 มีนาคม 2563
นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิด “โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ” เนื่องในวันสตรีสากลอำเภอสามร้อยยอด ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยมี นางบุญทิวา วรรณประเวศ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายไชยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบปะให้กำลังใจ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. การให้ความรู้เรื่องวิธีการปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19
2. การจัดทำหน้ากากอนามัย (ด้วยการเย็บมือและจักร) ให้ความรู้เรื่องการจัดทำหน้ากากอนามัย
3. ให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตนเอง แนะนำสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในชีวิตประจำวัน เช่น “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังได้ทำการคัดกรองฯตรวจวัดไข้ พร้อมล้างมือด้วยแฮลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าห้องประชุม โดยกลุ่มเป้าหมายองค์กรสตรีอำเภอสามร้อยยอด จำนวน 200 คน ณ หอประชุมอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)